Bridgeclub Dulcinea

Huishoudelijk reglement

Beste Leden, Op onze website kunt u het huishoudelijk reglement terug vinden. Inderdaad een hele boterham om dit allemaal door te nemen en gelezen te krijgen en bijgevolg veronderstellen wij dat dit door de meeste leden nog nooit geconsulteerd werd. Want alles loopt toch gesmeerd ? Toch zijn er enkele

Lees meer »

speelkalender, data, locaties, clubfeest

Beste bridgers, Enkele herinneringen ivm onze activiteitenplanning: – vanaf volgende maandag en tot eind augustus gaan de clubtornooien door in de Poly A (grote zaal van het nieuw complex).- aanstaande donderdag 9 mei (OH Hemelvaart) is Xaverianen gesloten en is er geen clubtornooi.- volgende vrijdag 10 mei is Xaverianen wel degelijk open

Lees meer »

Algemene Vergadering 2024

Beste leden, Zoals jullie uit het verleden weten, dient elke vzw – dus ook de onze – elk jaar een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Zoals eerder aangekondigd houden we deze vergadering dit jaar op vrijdag 22 maart 2024 vanaf 18h15 (ttz na afloop van het gewone clubtornooi) en de zaal Poly

Lees meer »

wenskaart – website – receptie 2024

Beste bridgevrienden,   In onze wenskaart suggereren we om jullie mooie momenten in 2024 zelf te maken.  Maar als bestuur willen we dat voor mekaar toch ook maximaal faciliteren, samen met allen die zich ook buiten een rol als bestuurder, flink inzetten voor de club !  Kortom, met jullie allemaal. 

Lees meer »

Dulcinea en Cultuur

Beste Leden, Hierna een niet zo kort bericht, maar neem toch maar even de tijd om het door te lezen! Dankzij jullie talrijke opkomst tijdens onze drives dragen jullie rechtstreeks bij aan de financiële gezondheid van onze club. En precies daardoor kan het bestuur jullie af en toe uitnodigen op

Lees meer »

Bridgekalender Kerstverlof – voorjaar

Beste bridgers, Zoals bekend vallen Kerstmis en Nieuwjaar deze keer op een maandag.  Onze drives op die dagen vervallen dus.  Niettemin hebben we in vervangdata voorzien (opdat we het niet zouden verleren).We zullen dus een clubtornooi houden op woensdag 27 december om 14h evenals op woensdag 3 januari ook om 14h.  Het eerste tornooi zal in poly A

Lees meer »