Lid worden

    

Om lid te worden van Bridgeclub Dulcinea zijn er 2 opties, elk met een eigen lidgeldtarief :

1.   clublid Dulcinea + lid VBL via Dulcinea : 50€.

2.   clublid Dulcinea, maar lid VBL (geldig voor het werkjaar 2021-2022) via een andere officiële club : 30€.

3.   cursist 2021 : 0€

4.   nieuw lid Dulcinea + lid VBL via Dulcinea : 30€

 

Naast het lidgeld kan men vrijblijvend ook een abonnement nemen op het VBL “Beter Bridge Magazine” (BBM, 11 edities
per jaar).  
De kostprijs daarvan bedraagt dit jaar :

+   20€ indien je de papieren versie thuis wil ontvangen.

+   8€ indien je voldoende hebt aan downloaden via de app op je smartphone.

+   28€ indien je beide wenst.

 

We vragen om je lidgeld, naargelang je situatie 1 tot 4, en de eventuele toeslag ingevolge je keuze mbt Bridge
Beter Magazine bij voorkeur over te schrijven op 
rekening BE92 1431 0616 8423 van Bridgeclub Dulcinea vzw.

Voor vragen, stuur een e-mail naar : dulcineabridge@gmail.com