Vervolgcursus bridge

Beste leden,

Graag wil ik nogmaals een warme oproep doen aan de leergierige leden onder ons die graag hun kennis van de interessante en vooral nuttige biedconventies willen verrijken.

Vorig jaar werd de cursus ‘gevorderden’ reeds met veel passie gegeven door onze gediplomeerde leraar Dirk Piepers.

Maar de gedrevenheid en kennis van onze toegewijde lesgever ging menig cursist, waaronder mezelf, zijn/haar petje te boven……niet iedereen zijn brein werkt even snel of kan de leerstof als een spons opzuigen en verwerken.

En daar heeft Dirk, als een wijs man, zijn conclusies uit getrokken en begrepen dat dit project niet 100% geslaagd was.  Tijd voor herkansing dus, van zichzelf maar vooral voor de leden!

Vandaar dat Dirk, samen met het bestuur, besloten heeft om deze cursus nogmaals aan te bieden in afzonderlijke lessen aan de heel democratische prijs van €5 per avond.

En beste leden, ikzelf als ‘bisser’cursist, kan enkel maar uiterst lovend spreken over de manier waarop Dirk dit jaar de conventies uit de doeken doet: heel gestructureerd, stap per stap en dus makkelijker te absorberen door onze toch niet meer zo jonge grijze massa aan hersencellen. Kwaliteit ten top! Dank je wel Dirk.

Tevens streeft Dulcinea ernaar om het spelniveau van onze bloeiende club op te drijven en dat kan enkel door het blijven investeren in onze leden: ten eerste door het aanbieden van meerdere drives per week en ten tweede de mogelijkheid tot het uitbreiden van kennis door het aanbieden van bridgeleerstof, deze cursus dus.

Nu woensdag heeft de les als thema: Multi2ruiten…….een uiterst interessante conventie: al dan niet om zelf toe te passen dan wel om het biedverloop van de tegenstanders beter te begrijpen en het tegenspel hierop af te stellen.

Een warme oproep tot deelname aan de geïnteresseerden. De verplaatsing meer dan waard.  En een extra stimulans voor het bestuur dat de geleverde inzet toch wel ‘het sop in de kolen waard is’.

Tot dan?

Vriendelijke groet,

Tine Hessels 

https://bridgeclub-dulcinea.be/nieuws/vervolgcursus/