Beste bridgers, beste leden van Dulcinea vzw,
 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de statuten van onze vereniging, dient het bestuur tenminste 1 algemene (leden)vergadering te houden per werkjaar en dit tijdens de maanden september of oktober.  Het bestuur moet daarbij een aantal inhoudelijke en proceduriële regels in acht nemen. Vandaar dit omvangrijk en eerder formeel bericht.
Het nieuwe werkjaar is gestart op 1 juli 2022.
De algemene vergadering is gepland op vrijdag 2 september vanaf 18h15 (dus na de gewone vrijdagse drive) in zaal Poly A van het wijkcentrum Xaverianen (in de gelijknamige straat te St. Michiels Brugge).
 
De dagorde omvat:
1. bespreking van en stemming over de resultatenrekening van afgelopen werkjaar 2021-2022
2. bespreking van en stemming over het budget voor werkjaar 2022-2023
3. kwijting aan de bestuurders
4. verkiezing van een bestuur
5. varia
 
Bij deze zijn jullie dus allen daartoe uitgenodigd.  Dwz dat degenen onder jullie die zich in orde hebben gesteld met de betaling van het lidgeld (quasi iedereen, dank daarvoor) beschikken over alle rechten ivm de algemene vergadering.  Dat zijn uiteraard het stemrecht maar ook inzagerecht, een zeker initiatiefrecht en het recht op verkiesbaarheid in het bestuur.
 
Het punt 4 van de dagorde is nodig aangezien de statutaire bestuursperiode van 4 jaar is afgelopen.  Elk lid, ongeacht op vandaag al of niet bestuurder, kan zich kandidaat stellen.  Daartoe volstaat het (en is het ook vereist) een mail te sturen aan het clubmailadres dulcineabridge@gmail.com of een schriftelijk document te overhandigen aan de voorzitter.  Dit dient te gebeuren tegen uiterlijk 26 augustus 2022.
 
De lijst met kandidaten evenals de procedure voor de stemming worden eind van de maand meegedeeld.
Er zijn maximaal 7 functies van (onbezoldigd) bestuurder vacant.  De verkozen bestuurders zullen nadien in hun schoot een voorzitter aanwijzen evenals andere specifieke functies toewijzen.
 
Wat betreft het inzagerecht dat de transparantie over het gevoerd beleid naar de leden concretiseert, zullen de documenten resultatenrekening 2021-2022 en budget 2022-2023 ter inzage beschikbaar zijn tijdens de drives vanaf volgende donderdag 18 augustus tot en met 2 september zelf.  Uiteraard kunnen degenen die dat  wensen met de voorzitter of de secretaris (Dirk Piepers) afspraak maken om op een andere wijze inzage te bekomen (dat kan eigenlijk te allen tijde).  Er wordt evenwel geen elektronische verspreiding noch kopiëring van deze gevoelige info gedaan of toegestaan.  Eenmaal goedgekeurd worden de documenten wel neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank waarbij inzage voor het publiek mogelijk wordt.
 
Wat betreft het initiatiefrecht is het voor de leden mogelijk om dagordepunten voor dwingende beslissing aan te brengen.  Voorwaarden daartoe zijn dat het schriftelijk gebeurt, samengaat met een ontwerp van beslissing en aangebracht wordt door tenminste 6 leden (= statutair tenminste 1/20e van het aantal leden op vandaag), uiterlijk op 30 augustus 2022.  Bijkomend kunnen zelfs nog variapunten worden aangebracht bij aanvang van de algemene vergadering zelf, maar die kunnen dan weer niet leiden tot dwingende beslissing.
 
Wat betreft het stemrecht geldt 1 lid = 1 stem.  Deze stem kan uiteraard door de aanwezige leden uitgebracht worden maar er kan ook een volmacht worden verleend aan een ander lid.  Elk gewoon lid kan evenwel slechts drager zijn van 1 volmacht.  Een daartoe benodigd formulier treffen jullie hier aan.  Je kan het zelf afdrukken maar er zullen ook exemplaren ter beschikking zijn tijdens de drives vanaf volgende donderdag.
 
Wie nog vragen heeft kan zich tot de bestuurders richten.
 
Verloop

Gisteren hadden we dus onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op de agenda stonden voornamelijk dagordepunten ivm de financiële gang van zaken maar dit keer eveneens de 4-jaarlijkse verkiezingen voor het bestuur en een kort overzicht van het jaarprogramma.
 
Traditioneel bleek de goede en vooral correcte gang van zaken op financieel vlak wat ons momenteel een goede buffer oplevert om de te verwachten (flinke?) prijsstijgingen in onze voornaamste onkostenposten op te vangen. Behoudens echt exuberante kostenexplosies vermoedt het bestuur dat de clubkas die alvast dit werkjaar kan opvangen zonder die te moeten doorrekenen aan de leden.
Het verbaasde dan ook niet dat de rekeningen van vorig werkjaar, de kwijting aan de bestuurders daarover en het budget van dit werkjaar unaniem werden goedgekeurd. Van harte dank daarvoor.
 
Bij de kandidaten voor het nieuw te vormen bestuur vonden we klassiekers terug die zich reeds 4 jaar als bestuurder ter beschikking hadden gesteld van de clubwerking. Dat waren dus Bernard, Dirk, Didier en ikzelf. Daarnaast ook jeugdige toekomst in de personen van Frank Decroock en Tine Hessels, waarmee die laatste onze eerste clubvrouw is die de stap wilde zetten. Alle kandidaten bekwamen een overweldigende steun en zijn dus verkozen. Nogmaals dank. De nieuwe ploeg belooft om het de volgende 4 jaar minstens even goed te proberen doen als de afgelopen 4 jaar. Ze zullen in hun schoot de taakverdeling afspreken.
 
Tenslotte werd kort het programma voor het werkjaar overlopen: naast de klassieke drives, de 4-tallencompetitie, de kampioenenvieringen zijn er dit jaar dus opnieuw de beginnerscursus maar ook de vervolgcursus. Daarnaast ook het recreantentornooi in het voorjaar maar bovenal plannen we op zondag 4 juni 2023 een grote verwendag voor de leden als bekroning van het 5-jarig bestaan van vzw bridgeclub Dulcinea.
 
Na afloop van de vergadering konden degenen die het wensten nog genieten van een gezellig en geslaagd samenzijn bij Tafel & Toog. Ook dat was een voltreffer.
 
Om de woorden van een of andere warenhuisketen te parafraseren: we keren tevreden terug!
 
Johan Verhaeghe,
voorzitter
Abonneer
Laat het weten als er

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je mening willen weten, laat een reactie achter.x