Clubfeest – kampioenenviering

Beste bridgers,
 
De lente- en zomerclubcompetitie loopt alweer naar haar einde.  Inderdaad, vrijdag 22 september wordt de laatste speeldag ervan. er is dus nog mogelijkheid om je klassement te verbeteren of te verdedigen.  Einde van de competitie betekent meteen ook dat het jaarlijkse “groot” clubfeest in het verschiet ligt.  Voor onze meest recente leden en spelers : het “klein” clubfeest is er na de herfst- en wintercompetitie terwijl jubileumfeesten “buiten categorie” zijn. 
Tijdens het feest zullen de diverse kampioenen van alle reeksen gehuldigd worden. 
Dat vindt al ’s anderendaags plaats op zaterdag 23 september dus.  Er is een naamsafroeping én een prijs voor de podiumspelers. Omdat zoiets – zelfs met een lofrede – op zich maar mager is en ook alle andere spelers erkentelijkheid verdienen, verbinden we aan het geheel een feestelijke receptie met BBQ en ook prijzen voor meerdere niet-podiumspelers.  Daarbij wordt de klassieke regeling toegepast : maximaal 1 prijs per speler met zo nodig doorschuifregels.
 
Programma
11h45 : aankomst en receptie met bubbels uit wijnstreek bezuiden de Ardennen
12h30 : voorstelling competitieresultaten en podiumspelers
13h00 : BBQ; dit jaar is gekozen voor de visserij
14h00 : Feestdrive, met pauze voor koffie en gebak
18h30 : spijtig afscheid, maar niet voor lang want op maandag zien we elkaar al terug voor de gewone drive.
 
Wat moeten die fraaie vooruitzichten kosten?
Voor leden (stand eind augustus, nieuw werkjaar) beloopt de bijdrage 15 euro.
Een begeleidende partner (in de ruime zin) die niet deelneemt aan de feestdrive maar wel aan het bucolische luik is evenzeer welkom maar daarvoor bedraagt de inschrijving 45 euro.
 
Opgelet: om organisatorische reden kunnen we alleen diegenen toelaten die vooraf, uiterlijk 18 september, zijn ingeschreven. Alleen betaling van de overeenstemmende bijdrage geldt als inschrijving.